Rólunk

Egyesületünk 2017. szeptember 14-én alakult meg tizenkét alapítótaggal, akik elhatározták, hogy megalakítják az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesületet Küngösön, Szent Kinga királylány falujában. Pár nappal később benyújtottuk az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a Veszprémi Törvényszékhez, akik 2017. október 17-én nyilvántartásba vették a civil szervezetet.

A Szent Kinga Egyesület a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával látja el az alapszabályban lejegyzett célokat, jelesül:

  • Küngös község történetének felkutatása, annak bemutatása;
  • Az élő hagyományok őrzése, az elfeledettek felélesztése;
  • A község turisztikai fejlesztése;
  • Közösségi csoportok szervezése, azok működésének segítése;
  • Szent Kinga emlékezetének ápolása;
  • Szent Kinga nyomán a lengyel-magyar barátság erősítése;
  • Európa keresztény gyökereinek megőrzése.

2018. márciusában Egyesületünk szervezésében megvalósult a Szent Kinga-Konferencia, amelynek a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ adott otthont a Veszprémben rendezett Magyar-Lengyel Barátság Hete programsorozat keretében. Ez év március 23-án hivatalosan is megkötésre került az együttműködési megállapodás az ószandeci Szent Kinga Egyesülettel. Júliusban küldöttségünk részt vehetett Ószandecban a Szent Kinga-búcsún, majd meglátogathattuk a lengyel fejedelemasszony által alapított kolostor nővéreit, akik szeretettel köszöntöttek minket. Augusztusban lengyel zarándokokat fogadtunk Küngösön, majd szeptemberben néhány tagunk részt vett a XXIX. Hegyi Zarándoklaton, ahonnan Szent Kinga fájának csemetéjével tértünk haza.

Az együttműködési megállapodás megkötése – 2018. március 23.

2019-ben 43 személlyel zarándoklatra indultunk lengyel földre, ahol meglátogattuk többek között a krakkói Szent II. János Pál központot, Zakopane városát, de számunkra a cél Ószandec, Szent Kinga városa volt, ahol rendkívüli fogadtatásban volt részünk. Ebben az évben június 14-én Küngösön ünnepi szentmisével és ereklyés körmenettel emlékeztünk meg Kinga szentté avatásának 20. évfordulójáról. Az ünnepségen részt vett prof. Jerzy Snopek lengyel nagykövet és Dr. Rónayné Słaba Ewa lengyel nemzetiségi szószóló is. 2019. júliusában -700 év után az- első magyar csoportként érkeztünk meg Nowy Korczyn városába, ahol részt vehettünk a Kingonalia ünnepségen.

Akord kórus fellépése a lengyel-magyar barátság napi rendezvényen – 2019. március 23.

2020. áprilisában benyújtottuk a közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a Veszprémi Törvényszékhez. Jelenleg 45 taggal működik szervezetünk, de várjuk azon személyeket, akik szeretnék tagként, valamint támogatóként segíteni szervezetünk működését. Egyesületünk központi elérhetőségein bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.